• Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • +420 773 463 445
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • +420 736 634 431

Termín konání:  14.8.2021

!!! Letos nechte svá silniční kola raději odpočinout a oprašte ta horská !!!!

Časový harmonogram akce:

9.00 - 9.55 prezentace v areálu TJ Sokol Přídolí

10.00 start závodu u ZŠ Přídoli

14.00 předpokládaný dojezd do cíle a vyhlášení výsledků v areálu TJ Sokol v Přídolí – fotbalové hřiště.

Termín konání:  8.8.2020

Časový harmonogram akce:

9.00 - 9.55 prezentace v Zájezdním hostinci v Přídolí

10.00 start závodu

14.00 předpokládaný dojezd do cíle a vyhlášení výsledků, občerstvení

 

POUŤOVÁ „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“ XVIII. ROČNÍK

Silniční kola nechte tentokrát raději doma a oprašte ta horská

 

Propozice

 

 

Pořadatel: Přátelé bicyklového sportu Přídolí, o.s.

Kategorie:

  • děti do 15ti let /pouze v doprovodu rodičů/
  • muži
  • ženy

 

Datum a místo zahájení, ukončení a vyhodnocení: sobota 14.8.2021, Sportovní areál TJ Sokol Přídolí – fotbalové hřiště

 

Start: 10.00 hod. u ZŠ Přídolí

 

Cíl: do 14.00 hod v areálu TJ Sokol Přídolí

Popis trasy:

Start-Přídolí u ZŠ Přídolí, směr Záhořanky, Silniční Domky, vpravo na cyklotrasu 1200 přes osadu Zahrádka do Rožmitálu na Šumavě, za potokem v Rožmitálu vpravo po cyklotrase č. 1188 až k rozcestí u obory, kde se odbočí vlevo do kopce po cyklotrase č. 1194. Po zdolání delšího stoupání pak na kopci dále rovně, stále po cyklotrase č. 1194 – nezpevněná lesní cesta v klesání až k napojení na cyklotrasu č. 12, zde vlevo na Hněvanov, dále až k rozcestí kde se odbočí vpravo na cyklotrasu č. 1188 směr Bujanov. Před Bujanovem doleva směr Omlenice, Omlenička, stále po cyklotrase č. 1188. Omlenička - na návsi rovně do zástavby, dále po nezpevněné lesní spojovací cestě k osadě Velký Chlumec až k napojení na cyklotrasu č. 1200 Rejty, odbočit vpravo na Sřítěž. Pod Střítěží odbočit vlevo na Dolní Pláně, dále na Věžovatou Pláni, na vsi u kostela mírně vpravo do kopce. Po dosažení návrší u křížku se za kopečkem nezpevněná komunikace stáčí doprava do lesa k osadě Včelíny až ke křížku nad Zubčicemi, pak vlevo po hraně lesa dolů, k cyklostezce č.1199 tu pouze přejet a lesní spojovací pěšinou k druhému brodu v Malčicích, přes brod na náves a vpravo na Mirkovice, nad vsí pak vlevo na polní spojovací cestu k lesu, u lesního porostu pak napojení na zpevněnou obslužní komunikaci do Přídolí, průjezd spodní částí Přídolí, kolem kašny až k bytovkám, před bytovkami vpravo kolem zahrad až na komunikaci pod fotbalovým hřištěm a nahoru k zázemí TJ Sokol 52km. Časový limit je neomezen.

 

Vyhlášení výsledků:  Sobota 14.8.2021 ve cca 14.00 hodin na v areálu TJ Sokol v Přídolí – fotbalové hřiště.
Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií jsou dány, ostatní ceny budou losovány dle pořadových čísel účastníků.

 

Organizace závodu:  Trasa bude značena barevnými šipkami na vozovce s číslicí 50, v místech nezpevněné komunikace pak fáborkem viditelně umístěným na trase. Každý účastník akce „Přídolská padesátka“ obdrží tyto propozice.

Každý účastník akce „Přídolská padesátka“ si je vědom, že jeho účast je dobrovolná a sám za sebe nese zodpovědnost za svůj zdravotní stav, bezpečnost a dodržování zákonů o silničním provozu.

 

Ve stavu nouze volejte tel. č. 736634431, /odvoz rozbitého kola/, v případě nutnosti ošetření volejte záchrannou službu tel.č. 155.

Přihlášky účastníků budou evidovány v den konání v zázemí areálu TJ Sokol Přídolí v době od 09.00hod. do 9.55 hod..

Startovné činí 200,-Kč na účastníka.

 

Mapa trasy ke stažení v PDF. 

 

 

POUŤOVÁ „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“ XVI. ROČNÍK

 

Propozice

 

 

Pořadatel: Přátelé bicyklového sportu Přídolí, o.s.

Kategorie:

  • děti do 15ti let /pouze v doprovodu rodičů/
  • muži
  • ženy

 

Datum konání: sobota 8.8.2020, Zájezdní hostinec Přídolí

 

Start: 10.00 hod. náves Přídolí

 

Cíl: do 14.00 hod. náves Přídolí

Popis trasy:

Start-Přídolí náves, směr Záhořanky, Silniční Domky, vpravo na cyklotrasu 1200 přes osadu Zahrádka do Rožmitálu na Šumavě, za potokem v Rožmitálu vpravo po cyklotrase č. 1188 až k rozcestí u obory, kde se odbočí vlevo do kopce po cyklotrase č. 1194. Po zdolání delšího stoupání pak na kopci dále rovně, stále po cyklotrase č. 1194 – nezpevněná lesní cesta v klesání až k napojení na cyklotrasu č. 12, zde vlevo na Hněvanov, dále až k rozcestí kde se odbočí vpravo na cyklotrasu č. 1188 směr Bujanov. Před Bujanovem doleva směr Omlenice, Omlenička, stále po cyklotrase č. 1188. Omlenička - na návsi rovně do zástavby, dále po nezpevněné lesní spojovací cestě k osadě Velký Chlumec až k napojení na cyklotrasu č. 1200 Rejty, odbočit vpravo na Sřítěž. Pod Střítěží odbočit vlevo na Dolní Pláně, dále na Věžovatou Pláni, kde těsně před obcí vlevo, na kopci pak vpravo, směr Sedlice (nová komunikace). V Sedlici vpravo až k napojení na cyklotrasu č. 1199, která vede zpět do Přídolí. Cíl je opět před Zájezdním hostincem v Přídolí, kde je změřen čas a připraveno občerstvení pro účastníky. Trasa je dlouhá cca 52km. Časový limit je neomezen. Předpokládá se však maximálně 4-hodinový časový dojezd do cíle.

 

Vyhlášení výsledků:  Sobota 8.8.2020 ve cca 14.00 hodin na zadní terase zájezdního hostince. Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií jsou dány, ostatní ceny budou losovány dle pořadových čísel účastníků.

 

Organizace závodu: Trasa bude značena barevnými šipkami na vozovce s číslicí 50, v místech nezpevněné komunikace pak fáborkem viditelně umístěným na trase. Každý účastník akce „Přídolská padesátka“ obdrží tyto propozice.

Každý účastník akce „Přídolská padesátka“ si je vědom, že jeho účast je dobrovolná a sám za sebe nese zodpovědnost za svůj zdravotní stav, bezpečnost a dodržování zákonů o silničním provozu.

 

Ve stavu nouze volejte tel. č. 736634431, /odvoz rozbitého kola/, v případě nutnosti ošetření volejte záchrannou službu tel.č. 155.

Přihlášky účastníků budou evidovány v den sportovní akce před startem v prostorách terasy zájezdního hostince v době od 09.00hod. do 9.55 hod.

Startovné činí 200,-Kč na účastníka.

 

Mapa trasy ke stažení v PDF. 

 

Propozice ke stažení v PDF.